Inkomensklassen

Een indeling in vier inkomensklassen of kwartielgroepen. De indeling is gevormd door personen oplopend te ordenen naar de hoogte van hun inkomen en vervolgens vier groepen personen van gelijke omvang te vormen.