WAO en WIA

WAO
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze wet verzekert personen in loondienst, die vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, van een loonvervangende uitkering. De arbeidsongeschiktheid heeft langer dan twee jaar geduurd. De wet is per 1 januari 2006 vervangen door de WIA. De WAO is gesloten voor nieuwe gevallen. Bestaande WAO-uitkeringen blijven doorlopen.

WIA
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet verzekert personen in loondienst van een loonvervangende uitkering bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De WIA geldt alleen voor werknemers die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en na twee jaar nog minimaal 35 procent arbeidsongeschikt zijn. De WIA past strengere toelatingscriteria toe dan de WAO.