Habitatrichtlijn

De Habitatrichtlijn is een wettelijke richtlijn van de Europese Unie die de bescherming van wilde planten en dieren en hun leefomgeving (=habitat) ten doel heeft.