Werkloosheidsuitkering

De werkloosheidswet (WW) biedt werknemers een verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen uit  dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt of iemand voor een WW-uitkering in aanmerking komt.