Onbenut arbeidsaanbod

Het onbenut arbeidsaanbod bestaat uit personen zonder betaald werk of met betaald werk voor minder dan twaalf uur per week, die twaalf uur of meer per week willen werken. Hiertoe behoren:

  • personen die werk willen, hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn en recent naar werk hebben gezocht (de werkloze beroepsbevolking);
  • personen die werk willen, hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn maar niet recent naar werk hebben gezocht;
  • personen die werk willen maar hiervoor niet op korte termijn beschikbaar zijn.