Vermogens 2006

Door het CBS is een nieuwe statistiek over vermogens ontwikkeld. De gegevens over vermogens in 2006 zijn samengesteld met behulp van informatie uit verschillende bronnen. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de gegevens uit de administratie voor de inkomstenbelasting. Daarnaast zijn andere bronnen gebruikt met gegevens over banktegoeden en effectenbezit en WOZ-waarden. Het populatiekader voor deze statistiek is het Inkomenspanelonderzoek (IPO).

Het vermogen is de waarde van de bezittingen zoals de eigen woning, overig onroerend goed, bank- en girotegoeden, effecten zoals aandelen, obligaties en dergelijke, ondernemingsvermogen en overige bezittingen waaronder contant geld verminderd met de hypotheekschuld in verband met de eigen woning en andere schulden.