Nederlandse grootte-eenheid

De Nederlandse grootte-eenheid (nge) is een economische maatstaf in de landbouw, gebaseerd op opbrengsten minus specifieke kosten. De nge wordt per ha en per dier berekend.M.b.v. de nge is de grootte van de verschillende landbouwbedrijven onderling te vergelijken.  Zo komt 1 ha wintertarwe overeen met 0,8 nge, terwijl een ha komkommers 133 nge is, één melkkoe levert 1,2 nge op en één vleesvarken 0,04 nge.