Boerderij

Land- en tuinbouwbedrijf waar een bedrijfshoofd hoofdelijk verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen binnen het bedrijf. Het gaat hier voornamelijk om eenmanszaken, maatschappen en vof’s. De landbouwbedrijven zonder deze hoofdelijke aansprakelijkheid zoals besloten vennoootschappen vallen hier buiten.