Langdurige werklozen

Tot de langdurig werklozen wordt iedereen gerekend die 12 maanden of langer werkloos is.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle mensen van 15-64 jaar die in Nederland wonen die geen werk hebben (of werk van minder dan 12 uur per week), die actief zoeken naar een baan van 12 uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn.

De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De EBB betreft een steekproefonderzoek dat maandelijks wordt gehouden onder personen van 15 jaar of ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen. Hiervoor wordt elk jaar een steekproef getrokken van ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking.

De cijfers zijn het resultaat van een eerste studie naar de mogelijkheden om te komen tot een afbakening van langdurige werkloosheid. Deze studie maakt deel uit van een langer lopend onderzoek naar werkloosheidsduur in Nederland. De cijfers hebben een voorlopig karakter en kunnen in een later stadium worden bijgesteld.