Werkloosheid

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit personen van 15–64 jaar die geen werk hebben, of die een baan van minder dan 12 uur per week hebben, die zoeken naar een baan van 12 uur of meer en daarvoor beschikbaar zijn.

In de jaren dertig van de vorige eeuw speelde de grens van 12 uur geen rol. Werkloosheid werd toen onder meer bepaald op basis van cijfers van de werkloosheidskassen van de vakbonden en informatie over de armenzorg.