Ziekenhuisopnamen longontsteking en acute bronchitis sinds 1981 verdubbeld

Het aantal ziekenhuisopnamen vanwege een longontsteking of acute bronchitis is in de periode 1981–2005 verdubbeld. Bij longontsteking gold de toename vooral ouderen (65-plus), terwijl de toename voor acute bronchitis vooral 0-jarigen betreft.

Ziekenhuisopnamen voor longontsteking en acute bronchitis naar geslacht

Ziekenhuisopnamen voor longontsteking en acute bronchitis naar geslacht

Verdriedubbeling ziekenhuisopnamen longontsteking 65-plussers

Het aantal ziekenhuisopnamen voor een longontsteking is tussen 1981 en 2005 met 130 procent toegenomen. Bij de 65-plussers is zelfs sprake van een verdriedubbeling van het aantal opnamen.

De stijging van het aantal ziekenhuisopnamen voor longontsteking kan het gevolg zijn van een toename van het aantal mensen met een verminderde weerstand. Een voorbeeld hiervan is de toegenomen en verbeterde behandeling van kankerpatiënten. Een verzwakte afweer kan één van de gevolgen hiervan zijn, waardoor er meer kans is op een longontsteking.

Ook bij de 0-jarigen is het aantal opnamen vanwege een longontsteking relatief hoog, dit aantal is de afgelopen 25 jaar echter gemiddeld gelijk gebleven.

Ziekenhuisopnamen voor longontsteking naar geslacht en leeftijd

Ziekenhuisopnamen voor longontsteking naar geslacht en leeftijd

Zevenmaal zoveel opnamen bij 0-jarigen voor acute bronchitis

Het aantal ziekenhuisopnamen voor acute bronchitis is tussen 1981 en 2005 gestegen van 1 500 tot ruim 5 duizend. Gemiddeld 35 procent van de opnamen betreft 0-jarigen. In deze groep is het aantal opnamen in de periode 1981–2005 verzevenvoudigd. In 1981 vonden 21 opnamen per 10 duizend 0-jarigen plaats, in 2005 was dat gestegen tot 147 per 10 duizend. De helft van het aantal opnamen bij 0-jarigen betreft zuigelingen jonger dan 4 maanden.

Mogelijk wordt tegenwoordig eerder besloten tot een ziekenhuisopname bij jonge zuigelingen met acute bronchitis dan vroeger, zodat meer gerichte zorg geboden kan worden. De stijging zou ook te maken kunnen hebben met een toename van het aantal kwetsbare jonge zuigelingen (bijvoorbeeld te vroeg geboren kinderen).

Ziekenhuisopnamen voor acute bronchitis naar leeftijd

Ziekenhuisopnamen voor acute bronchitis naar leeftijd

Janneke Ploemacher

Bronnen: StatLine, Ziekenhuisopnamen