90 miljard euro

De absolute omzet van de bouw over 2008 is berekend door het laatst bekende omzetniveau uit de productiestatistiek (PS) bouwnijverheid van 2006 te extrapoleren met de omzetontwikkeling uit de korte termijnstatistiek (KS) bouwnijverheid tot en met 2008.

Het omzetniveau in 2006 bedroeg ongeveer 75 miljard euro. De groeivoeten in 2007 en 2008 waren respectievelijk 9,8 procent en 9,9 procent. Wanneer deze groeivoeten op het niveau van 2006 worden gezet, resulteert voor 2008 een omzetniveau van ongeveer 91 miljard euro.