Veel minder schuldsaneringen in 2008

In 2008 zijn bijna 40 procent minder schuldsaneringen door de rechter uitgesproken dan een jaar eerder. Deze forse daling deed zich in vrijwel alle provincies voor en komt vooral door een wetswijziging.

Jaarlijks uitgesproken schuldsaneringen

Jaarlijks uitgesproken schuldsaneringen

Voor het eerst een daling

In 2008 zijn 9,2 duizend schuldsaneringen uitgesproken, 5,7 duizend minder dan in 2007. Het aantal schuldsaneringen nam over de hele linie sterk af, zowel bij personen met een eenmanszaak (-32 procent) als bij personen zonder een eenmanszaak (-39 procent).

Het is het eerste jaar sinds de start van de Wet Schuldsaneringen Natuurlijke Personen (WSNP) in december 1998 dat er minder schuldsaneringen werden uitgesproken dan in het voorgaande jaar. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de WSNP per 1 januari 2008 is gewijzigd, waarbij onder andere de criteria voor toelating tot de wettelijke schuldsanering zijn verscherpt.

Alleen stijgingen in Limburg en Friesland

Op provincieniveau valt op dat het aantal schuldsaneringen in 2008 alleen is toegenomen in Friesland (+ 5 procent) en Limburg (+ 7 procent). Vooral de gemeenten Heerlen en Kerkrade hebben bijgedragen aan de stijging in Limburg.

Ook relatief gezien lag het aantal uitgesproken schuldsaneringen in Limburg met 96 per 100 duizend inwoners hoog. Voor heel Nederland lag dit percentage op 56 per 100 duizend inwoners.

In Flevoland zijn net als in voorgaande jaren verreweg de meeste mensen in de wettelijke schuldsanering beland: 182 per 100 duizend inwoners. Dat komt vooral door een relatief hoog aantal uitgesproken schuldsaneringen in Lelystad van 322 per 100 duizend inwoners, bijna 6 keer zo veel als gemiddeld in Nederland.

Uitgesproken schuldsaneringen per 100 duizend inwoners

Uitgesproken schuldsaneringen per 100 duizend inwoners

Minder faillissementen, vaker schone lei

Het aandeel schuldsaneringen eindigend in een faillissement is de afgelopen jaren flink gedaald. Vooral van 2007 op 2008 vond een stevige afname plaats, van 17 procent naar 5 procent, als gevolg van de wetswijziging.

Verder valt op dat steeds meer schuldsaneringen resulteren in een schone lei voor de schuldenaar. In 2008 werden na afloop in 73 procent van de gevallen de schulden door de rechter kwijt gescholden, tegen 62 procent in 2005.

Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging

Beëindigde schuldsaneringen naar type beëindiging

Wim Vissers en Vinodh Lalta

Bron: StatLine