Ziekenhuisopname

Het gaat hierbij om dagopnamen en om opnamen met overnachting. Poliklinische behandelingen vallen hier niet onder.