Treinkilometers

Maat voor de omvang van het treinverkeer overeenkomend met één kilometer afstand afgelegd door één trein. Dat kan een passagierstrein of een goederentrein zijn. Het aantal treinkilometers is de som van goederentreinkilometers en passagiertreinkilometers.