Steeds vaker en steeds verder op vakantie

In 2007 brachten Nederlanders 22,4 miljoen lange vakanties door. Dat is driemaal zoveel als in 1969. In vergelijking met 1969 gaan Nederlanders vaker op vakantie, vaker naar het buitenland en bovendien steeds verder weg.

Aantal lange vakanties van Nederlanders

Aantal lange vakanties van Nederlanders

Bijna tweemaal zoveel buitenlandse als binnenlandse vakanties

Het aantal lange binnenlandse vakanties was in 1969 veel hoger dan het aantal buitenlandse vakanties, 4,1 miljoen tegen 3,0 miljoen. In 2007 is het aantal binnenlandse vakanties (8,5 miljoen) aanmerkelijk lager dan het aantal buitenlandse vakanties (13,9 miljoen). Mede daardoor is ook het totaal binnenlandse overnachtingen veel lager dan het aantal buitenlandse overnachtingen, te weten 75,7 miljoen en 165,7 miljoen.

In de zomer is het aantal lange vakanties tweemaal zo hoog als in de winter. Lange binnenlandse vakanties duren gemiddeld 9,9 dagen, lange buitenlandse vakanties 12,9 dagen.

Aantal lange vakanties naar seizoen, vakantiejaar 2007

Aantal lange vakanties naar seizoen, vakantiejaar 2007

Populariteit Turkije neemt af

Tussen 1983 en 2007 is het aantal buitenlandse vakanties binnen Europa sterk gestegen, van 5,9 miljoen naar 12,2 miljoen. Het aantal buitenlandse vakanties buiten Europa nam in die periode toe van 0,2 naar 1,7 miljoen.

Veel Nederlanders houden vakantie in Frankrijk, maar de populariteit van dit vakantieland neemt de laatste jaren wat af. Duitsland is als vakantieland in opkomst. De sterk toegenomen populariteit van Turkije als vakantieland tussen 1999 en 2005 lijkt slechts van korte duur te zijn geweest. Sinds 2005 neemt het aantal Nederlanders dat naar dit land op vakantie gaat met rasse schreden af.

Voor wintersport zijn Oostenrijk en Zwitserland al sinds de jaren zeventig de populairste landen.

Henk Swinkels

Bron: