Prijzen dienstverlening fluctueren minder dan prijzen industrie

In het derde kwartaal van 2008 waren de prijzen van de commerciële dienstverlening 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de grootste stijging in twee jaar. De prijsstijging is wel aanzienlijk minder dan in de industrie, waar de prijzen toen 10,7 procent hoger waren. Het CBS publiceert vandaag voor het eerst over de prijsontwikkeling van de totale commerciële dienstverlening.

Prijsontwikkeling commerciële dienstverlening en industrie

2664g1

Dienstenprijzen minder gevoelig voor grondstofprijzen

De commerciële dienstverlening is minder gevoelig voor de prijsontwikkelingen van grondstoffen zoals aardolie. De loonontwikkeling heeft een grotere invloed op de prijzen van diensten. Hierdoor fluctueren de prijzen minder sterk dan in de industrie. Toch hebben de olieprijzen ook invloed op de prijsontwikkeling van de commerciële diensten, vooral in de sector vervoer, opslag en communicatie. Zo is vervoer over land in de eerste drie kwartalen van 2008 fors duurder geworden door de hogere brandstofprijzen.

Daarnaast zijn ook de vervoerondersteunende activiteiten en de diensten van reisbureaus aanzienlijk duurder geworden. De prijzen van post en telecommunicatie en van het vervoer over water liggen daarentegen lager dan een paar jaar geleden.

Prijsontwikkeling vervoer, opslag en communicatie

2664g2

Ook ICT-diensten duurder

Doordat grondstofprijzen minder van invloed zijn in de sector exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening is het prijsverloop in deze sector van de commerciële dienstverlening iets vloeiender dan in de sector vervoer, opslag en communicatie. De prijzen van ICT-diensten zijn de afgelopen jaren het meest gestegen. Daarna volgden de overige zakelijke diensten zoals accountancy, rechtskundige diensten en markt- en opinieonderzoek.

Prijsontwikkeling exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening

2664g3

Tanya Gelsema

Bron: StatLine, Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening index 2006 = 100