Stijging WOZ-waarde

De peildatum voor de WOZ-waarde over 2008 was 1-1-2007. De peildatum voor de waarde over 2007 was 1-1-2005.