Bijna 1,1 miljoen Nederlanders met dubbele nationaliteit

Op 1 januari 2008 telde Nederland 1,08 miljoen personen met de Nederlandse en ten minste één andere nationaliteit. Dit is bijna drie keer zoveel als op 1 januari 1995. Bijna de helft heeft naast de Nederlandse ook de Turkse of Marokkaanse nationaliteit.

Nederlanders met ten minste één niet-Nederlandse nationaliteit, 1 januari

Nederlanders met ten minste één niet-Nederlandse nationaliteit, 1 januari

Aantal naturalisaties in 2007 licht gestegen

In 2007 hebben ruim 22 duizend personen door naturalisatie het Nederlanderschap verkregen. Dit zijn er bijna duizend meer dan in 2006, maar slechts de helft van het aantal in 2001. Het ging in 2007 om ruim 16 duizend meerderjarigen (18 jaar of ouder) en 6 duizend kinderen. Een kwart van de genaturaliseerde in 2007 bestond uit Turken en Marokkanen.

Naturalisaties

Naturalisaties

Toename door naturalisaties

De sterke stijging van het aantal Nederlanders met meer dan één nationaliteit sinds 1995 komt ten eerste door het grote aantal naturalisaties. Dat was vooral in de tweede helft van de jaren negentig het geval. De meeste niet-Nederlanders hebben na naturalisatie hun oorspronkelijke nationaliteit behouden.

Tussen 1 januari 1992 en 1 oktober 1997 konden niet-Nederlanders bij naturalisatie hun oorspronkelijke nationaliteit behouden. Daarvan is op grote schaal gebruik gemaakt. Sinds 1 oktober 1997 geldt de regel dat personen slechts één nationaliteit mogen hebben. Door de vele uitzonderingen op de regel kon echter bijna 80 procent van de genaturaliseerde in de jaren 1998–2007 nog steeds de oorspronkelijke nationaliteit behouden.

Ook toename door geboorte

Sinds 2003 neemt het aantal Nederlanders met een dubbele nationaliteit vooral toe door geboorte. In 2007 waren er 21 duizend kinderen die bij de geboorte automatisch een dubbele nationaliteit kregen, omdat één van de ouders naast de Nederlandse tevens een niet-Nederlandse nationaliteit had. Daarnaast waren er in 2007 nog 7 duizend personen die via een optie of adoptie het Nederlanderschap erbij hebben gekregen.

Nederlanders met dubbele nationaliteit naar de wijze waarop deze is verkregen

Nederlanders met dubbele nationaliteit naar de wijze waarop deze is verkregen

Vooral ook Turkse of Marokkaanse nationaliteit

Bijna de helft van de mensen met een dubbele nationaliteit hebben naast de Nederlandse de Turkse of Marokkaanse nationaliteit. Op ruime afstand volgen Nederlanders met tevens de Duitse of Britse nationaliteit.

Niet-Nederlandse nationaliteit van Nederlanders met een dubbele nationaliteit, 1 januari 2008

Niet-Nederlandse nationaliteit van Nederlanders met een dubbele nationaliteit, 1 januari 2008

Han Nicolaas
 
Bron: StatLine, Nederlanders met ten minste één niet-Nederlandse nationaliteit, 1 januari

         StatLine, Naturalisaties