Onderwijsuitgaven

Dit zijn de onderwijsuitgaven aan gesubsidieerde en particuliere onderwijsinstellingen plus de overheidsuitgaven aan bedrijven en huishoudens ten behoeve van onderwijs. De uitgaven aan onderwijsinstellingen kunnen gedaan worden door de overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland. De overheidsuitgaven aan bedrijven bestaan uit de subsidie aan vervoersbedrijven voor het verzorgen van het leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen komen. De overheidsuitgaven aan huishoudens betreffen de tegemoetkoming in de schoolkosten en de studiefinanciering.

De uitgaven van huishoudens aan schoolkosten buiten de onderwijsinstellingen om worden hier niet bij de totale onderwijsuitgaven gerekend.