OESO-gemiddelde

Het gemiddelde van de landen die behoren tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het betreft hier een ongewogen gemiddelde van alle beschikbare landen, waarbij elk land even zwaar weegt.