Eigen belastingen lokale overheden

 • Provinciale opcenten;
 • verontreinigingsheffingen (waterschappen);
 • grondwaterheffing (provincies);
 • heffing nazorg stortplaatsen (provincies);
 • omslagheffing (waterschappen);
 • milieuheffing (waterschappen);
 • inschrijvingsgelden voor kamers van koophandel (privaatrechtelijke lokale instellingen);
 • onroerende zaakbelasting (gemeenten);
 • rioolrechten (gemeenten);
 • roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting (gemeenten);
 • toeristenbelasting (gemeenten);
 • hondenbelasting (gemeenten);
 • jacht- en schietvergunningen (gemeenten);
 • woonforensenbelasting (gemeenten).