Energiebelasting

Sinds 1996 heft de overheid extra belasting op elektriciteit en aardgas. Door belasting te heffen over het energieverbruik hoopt de overheid dat er bewuster en zuiniger met energie wordt omgegaan. In 2007 bedroeg de heffing exclusief btw 0,1531 euro per kubieke meter gas voor de eerste 5 duizend kubieke meter. Voor meerverbruikers (meestal bedrijven) gelden lagere tarieven. Aanvullend op de jaarlijkse heffing vindt er ieder jaar ook een gedeeltelijke teruggave van de energiebelasting plaats. De hoogte van de belastingvermindering wordt jaarlijks vastgesteld. In 2007 was de korting 199 euro exclusief btw. De teruggave wordt volledig in mindering gebracht op elektriciteitsrekening.