Brutoarbeidsparticipatie

Dit is de totale beroepsbevolking (werkzaam en werkloos) uitgedrukt als percentage van de potentiële beroepsbevolking. Tot de potentiële beroepsbevolking wordt de totale bevolking van 15 tot 65 jaar gerekend, uitgezonderd de personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.

Tot de beroepsbevolking worden gerekend:

  • personen die ten minste twaalf uur per week werken, of
  • personen die werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken, of
  • personen die verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden.

Voor gemeentelijke data zijn de uitkomsten van drie jaren gemiddeld. In dit artikel is gebruik gemaakt van gegevens over de jaren 2005-2007.