Voltijders

De uitkomsten in dit artikel zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking is hier onderverdeeld naar arbeidsduur in vier categorieën:

  • 35 uur of meer per week (voltijder);
  • 28 tot 35 uur per week;
  • 20 tot 28 uur per week;
  • 12 tot 20 uur per week.