Overwaarde

Het saldo van materiële activa (bezittingen) en passiva (schulden), die gerelateerd zijn aan huizenbezit. Simpeler gezegd: het woningbezit vermindert met de hypotheekschuld.