Minder buitenbranden, meer binnenbranden

In 2007 zijn er 47 duizend branden bij de brandweer gemeld. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Vooral het aantal buitenbranden is afgenomen. Het aantal binnenbranden bereikte echter het hoogste niveau in tien jaar. Verder was de brandweer in 2007 iets sneller ter plaatse dan in voorgaande jaren.

Aantal branden 

Aantal branden

Minder buitenbranden door natte zomer

Het aantal buitenbranden kwam in 2007 uit op 31 duizend, 8 procent lager dan een jaar eerder. Het aantal berm-, bos-, heide- en natuurbranden daalde het sterkst. Dat komt mede door de natte zomermaanden van 2007.

De meeste buitenbranden vonden plaats bij papier- en vuilcontainers en personenauto’s (inclusief sloopauto’s). Bij bijna de helft van de buitenbranden was brandstichting of vandalisme de oorzaak.

Hoogste aantal binnenbranden in tien jaar

In 2007 waren er bijna 15 duizend binnenbranden. Sinds 1997 is een dergelijk hoog aantal niet meer voorgekomen. Ruim een vijfde van de binnenbranden is het gevolg van een defect apparaat of verkeerd gebruik ervan zoals een wasdroger, frituurpan, televisie of fornuis. Maar ook bij binnenbranden komt brandstichting regelmatig voor: in 2007 was 11 procent van alle binnenbranden aangestoken.

Binnenbranden naar oorzaak, 2007

Binnenbranden naar oorzaak, 2007

Opkomsttijden licht verbeterd

In 2007 is de opkomsttijd van de brandweer sinds lange tijd iets verbeterd. Bij branden aan woningen en woongebouwen geldt voor de opkomsttijd een streeftijd van 8 minuten. Bij 31 procent van de branden in 2007 voldeed de brandweer aan deze norm, tegen 30 procent in 2006.

Deze verbetering wordt volledig veroorzaakt doordat de gemiddelde tijd tussen de binnenkomst van de melding op de meldkamer en het moment dat een brandweervoertuig de kazerne verlaat, korter is geworden. De gemiddelde rijtijd van de kazerne naar de brand is juist iets toegenomen ten opzichte van 2006.

Per provincie varieerde het aandeel branden met een opkomsttijd van minder dan 8 minuten van 15 procent in Zeeland tot 40 procent in Zuid-Holland. In de vier grote steden was de brandweer het snelst: in bijna de helft van de gevallen was zij binnen 8 minuten ter plaatse.

Opkomsttijd bij brand, 2007 

Opkomsttijd bij brand, 2007

Vinodh Lalta en Wim Vissers

Bronnen:
• Brandweerstatistiek 2007

• Branden naar type

• Binnenbranden naar oorzaak per provincie, 2007

• Opkomsttijd naar provincie, 2007