Verwachting werkloosheid

Vraagstelling: “Hoe denkt u dat het in de komende twaalf maanden zal gaan met de werkloosheid in Nederland? Zal deze volgens u (een beetje) stijgen, (een beetje) dalen of gelijk blijven?”. Het percentage positieve antwoorden minus het percentage negatieve antwoorden vormt het saldo.