Internationale definitie werkloosheid

Om de werkloosheid in Europese landen onderling goed te kunnen vergelijken, publiceert Eurostat - het statistische bureau van de EU - maandelijks geharmoniseerde cijfers. Eurostat hanteert daarbij een werkloosheidsdefinitie die afwijkt van de in Nederland gehanteerde definitie.

De door Eurostat gehanteerde definitie van de werkzame en werkloze beroepsbevolking is gebaseerd op de richtlijnen die daarvoor zijn opgesteld door de International Labour Organisation (ILO).

Het belangrijkste verschil tussen de ILO-definitie en de Nederlandse definitie is de urengrens. Volgens de ILO definitie wordt iemand tot de beroepsbevolking gerekend als hij één uur of meer werkt (werkzame beroepsbevolking) of op zoek is naar werk voor minimaal 1 uur per week en beschikbaar is om werk te aanvaarden (werkloze beroepsbevolking).

Binnen de Nederlandse definitie wordt bij de afbakening van de beroepsbevolking een grens van 12 uur gehanteerd. De werkzame beroepsbevolking is volgens het ILO concept groter dan volgens de nationale definitie en de werkloze beroepsbevolking juist kleiner.