Langdurige bijstandsafhankelijken

Mensen die op het peilmoment ten minste drie jaar algemene bijstand ontvangen, in de leeftijd 15 tot 65 jaar.