Besluit Opslagcapaciteit Dierlijke Meststoffen

Per 1 juli 2005 is het Besluit Opslagcapaciteit Dierlijke Meststoffen in werking getreden. Volgens dit besluit zijn veehouders verplicht opslagcapaciteit voor dierlijke mest te hebben voor zes maanden, voldoende om de periode van 1 september tot 1 maart te overbruggen. Bedrijven mogen minder opslagcapaciteit hebben wanneer de veehouder schriftelijk kan aantonen dat er in die periode mest wordt afgevoerd. Het betekent dat veehouders daarvoor tijdig, vóór 1 september, een schriftelijk afzetcontract moeten afsluiten met bijvoorbeeld een akkerbouwer. Verder is een uitzondering mogelijk voor bedrijven die weidegang toepassen in de herfst.