Nederlandse bedrijven

Hieronder worden bedrijven verstaan waarvan de aandelen aan de Amsterdamse beurs worden verhandeld, minus de beleggingsfondsen, buitenlandse bedrijven en buitenlandse financieringsmaatschappijen. Fortis wordt in de Nederlandse statistieken voor 50 procent meegenomen, en voor 50 procent aan België toegewezen. Vanaf 6 oktober wordt Fortis gezien als een buitenlands fonds dat niet meer meetelt in de Nederlandse statistiek. Voor Royal Dutch Shell worden beide, de Nederlandse en Engelse, noteringen meegenomen als Nederlands aandeel. Preferente aandelen worden niet meegenomen.