Sterfte door borstkanker neemt verder af

In 2007 is het aantal sterfgevallen door borstkanker verder gedaald. Voor het eerst eiste borstkanker minder slachtoffers onder vrouwen dan longkanker. Onder niet-westers allochtone vrouwen komt borstkanker beduidend minder vaak voor.

Sterfte door borstkanker

Sterfte door borstkanker

Borstkanker nu op tweede plaats

In 2007 zijn 3 180 vrouwen overleden aan borstkanker. Dat is bijna 5 procent minder dan in 2006. Toen overleden 3 335 vrouwen aan deze ziekte. In de afgelopen tien jaar daalde de kans om aan borstkanker te overlijden met ruim een kwart. Voor het eerst was in 2007 het aantal doden door longkanker onder vrouwen groter dan dat door borstkanker. Onder vrouwen van 30 tot 50 jaar is borstkanker echter nog wel de belangrijkste doodsoorzaak. Bij een op de zes vrouwen die op deze leeftijd overlijden, is borstkanker de oorzaak.

Afname kans om door borstkanker te overlijden, naar leeftijdsgroep, 1997-2007

Afname kans om door borstkanker te overlijden, naar leeftijdsgroep, 1997-2007

Sterkste afname bij zeventigers

Vorig jaar overleden 370 vrouwen jonger dan 50 jaar aan borstkanker. Tien jaar eerder waren dat er nog 513. Ook onder vrouwen van 50 jaar en ouder zijn de aantallen gedaald. De kans om aan borstkanker te overlijden is naar verhouding het sterkst afgenomen in de leeftijdsgroep van 70 tot 80 jaar. De afname hangt samen met de invoering van het landelijk bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Sterfte door borstkanker, naar herkomst, 2005-2007

Sterfte door borstkanker, naar herkomst, 2005-2007

Weinig Turkse en Marokkaanse vrouwen

Borstkanker komt onder niet-westers allochtone vrouwen veel minder vaak voor dan onder autochtone vrouwen. Turkse en Marokkaanse vrouwen lopen naar verhouding het laagste risico. Dit geldt vooral voor de eerste, in het buitenland geboren generatie. Het overlijdensrisico van de (in Nederland geboren) tweede generatie lijkt sterker op dat van autochtone vrouwen.

 Borstkanker in Europese landen, 2006

Borstkanker in Europese landen, 2006

Nederlands cijfer nog relatief hoog

Ondanks de afname van borstkanker in het afgelopen decennium behoort ons land nog steeds tot de Europese landen met de hoogste sterftecijfers. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder een hoge leeftijd bij geboorte van het eerste kind en een relatief laag percentage vrouwen dat borstvoeding geeft.

Joop Garssen en Jan Hoogenboezem

Bron: StatLine, Doodsoorzaken