Marokkanen hebben minder moeite met Nederlands dan Turken

Niet-westerse allochtonen geven nogal eens aan dat zij moeite hebben met de Nederlandse taal. Turken blijken het meer nog dan Marokkanen lastig te hebben met lezen, schrijven en het voeren van een gesprek.

Moeite met de Nederlandse taal naar etnische groep, 2006

Moeite met de Nederlandse taal naar etnische groep, 2006

Turken hebben meeste moeite

Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk voor de integratie. Uit SCP/CBS-onderzoek onder vier groepen niet-westerse allochtonen komt naar voren dat Surinamers en Antillianen nauwelijks moeite hebben met het Nederlands. Marokkanen en vooral Turken hebben veel vaker problemen. Ongeveer 10 procent van de Marokkanen en circa 15 procent van de Turken heeft vaak of altijd moeite met het voeren van een gesprek en met lezen en schrijven in het Nederlands. Schrijven geeft het vaakst problemen.

Tweede generatie heeft nauwelijks problemen

Problemen met de beheersing van het Nederlands beperken zich tot de in het buitenland geboren niet-westerse allochtonen. Van de eerste generatie Turken heeft 21 procent vaak of altijd problemen met Nederlands spreken, lezen en schrijven, van de eerste generatie Marokkanen is dit 13 procent. Deze mensen hebben minder affiniteit met de taal, zijn vaker wat ouder en minder goed opgeleid dan de tweede generatie.

In Nederland geboren Turken en Marokkanen rapporteren nauwelijks grote problemen met de taal. Zij verschillen daarin niet van Surinamers en Antillianen, van wie ook de eerste generatie al relatief weinig problemen met het Nederlands ondervindt.

Moeite met de Nederlandse taal naar etnische groep en generatie, 2006

Moeite met de Nederlandse taal naar etnische groep en generatie, 2006

Saskia te Riele

Bronnen: