Pardonregeling

De pardonregeling heet formeel ‘Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet’. Doel van de regeling is om de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet af te wikkelen en een einde te maken aan jaren durende asielprocedures. Als gevolg van de pardonregeling zijn circa 20 duizend procedures ingetrokken.