Burgemeestersverklaring

Asielzoekers die niet direct traceerbaar zijn voor de IND maar wel bekend zijn in de gemeente, konden door middel van een verklaring van de burgemeester worden aangemeld bij de IND. De status van de verklaring van de burgemeester is een feitelijke verklaring omtrent het ononderbroken verblijf van een asielzoeker in Nederland gedurende de periode 1 januari – 31 december 2006.