Consumptiegroei iets lager

Huishoudens hebben in juni 1,3 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De consumptiegroei was minder hoog dan in de voorgaande twee maanden. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor veranderingen in de samenstelling van koopdagen en voor prijsveranderingen.

De bestedingen aan duurzame goederen waren 1,1 procent hoger dan in juni 2007. Dit is lager dan in mei, toen consumenten nog 6,7 procent meer besteedden aan onder meer kleding, schoenen en wasmachines. Zo terughoudend als in maart en april waren de consumenten in juni echter niet. Toen was sprake van een afname van de bestedingen aan deze conjunctuurgevoelige consumptiecategorie.

De consumptie van voedingsmiddelen, dranken en tabak was in juni iets lager dan in juni 2007. Daarentegen is aan diensten 2,4 procent meer besteed. Deze groei was iets minder hoog dan in de twee voorgaande maanden.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.