Conjunctuurtest zakelijke dienstverlening

Voor de Conjunctuurtest zakelijke dienstverlening houdt het CBS elke kwartaal een enquête onder circa 1 450 ondernemingen in de zakelijke dienstverlening. Het doel van deze enquête is om snel actuele informatie te verkrijgen over de economische ontwikkelingen in de verschillende bedrijfsklassen van de zakelijke dienstverlening en de zakelijke dienstverlening als geheel.

Hiervoor wordt onder andere elk kwartaal aan ondernemers gevraagd wat de ontwikkeling is van realisaties (zoals omzet, orders, prijzen, personeelssterkte); wat de beoordeling is over de orderontvangsten en economisch klimaat; en wat de verwachting is voor de komende periode (omzet, orders, prijzen en personeelssterkte).

De uitkomsten uit de Conjunctuurtest worden uitgedrukt als het saldo tussen het percentage positieve (gestegen, verbeterd) en negatieve (gedaald, verslechterd) antwoorden.