WOZ-waarde

Het CBS verzamelt vanaf 1997 gegevens over de waarde van het onroerend goed op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Deze wet is sinds 1 januari 1995 van kracht en verplicht gemeenten al het onroerend goed ((WOZ-objecten), inclusief al het in aanbouw zijnde en leegstaande onroerend goed, binnen de gemeentegrenzen periodiek te taxeren en de aldus vastgestelde WOZ-waarde te gebruiken bij het bepalen van de gemeentelijke aanslag Onroerende zaak belastingen (OZB).

Tot op heden zijn de peildata na 1 januari 1995: 1 januari 1999, 1 januari 2003, 1 januari 2005 en 1 januari 2007. De WOZ-waarden met peildatum 1 januari 2007 zijn nog voorlopig.