Laagopgeleiden grootste gebruikers van cannabis

In 2007 gebruikte ongeveer 1 op de 20 Nederlanders cannabis. Onder mannen komt dit duidelijk vaker voor dan onder vrouwen. Het gebruik van cannabis is vooral hoog bij mannen van in de twintig.

Cannabisgebruik het hoogst onder jongeren

Vorig jaar gaf 30 procent van de mannen en 18 procent van de vrouwen tussen de 15 en 65 jaar aan ooit cannabis gebruikt te hebben. Ruim 7 procent van de mannen en 2 procent van de vrouwen deed dit 30 dagen voorafgaand aan het onderzoek. Het aandeel recente gebruikers van cannabis lag voor mannen het hoogst in de leeftijdsklasse van 20 tot 30 jaar en voor vrouwen in de leeftijdsrange van 15 tot 30 jaar.

Aandeel gebruikers van cannabis in de afgelopen 30 dagen, 2007

2484g1

Cannabisgebruik bijna dubbel zo hoog bij lager opgeleiden

Onder personen met ten hoogste lagere school komt gebruik van cannabis duidelijk vaker voor dan bij mensen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding. Voor mannen geldt “Hoe hoger de opleiding, des te minder cannabisgebruik”.

Voor vrouwen is het verband tussen opleidingsniveau en gebruik van cannabis iets minder duidelijk. Maar ook hier geldt dat bij vrouwen met ten hoogste lager onderwijs het cannabisgebruik in 2007 bijna twee keer zo hoog lag als bij vrouwen met meer opleiding.

Aandeel gebruikers van cannabis in de afgelopen 30 dagen naar opleiding, 2007

2484g2

Meer cannabisgebruik in steden

In de grote steden ligt het gebruik van cannabis aanzienlijk hoger dan in minder stedelijke gebieden. In 2007 was het gebruik in zeer dichtbevolkte gebieden onder mannen 5 keer zo hoog als op het platteland. Bij vrouwen lag het cannabisgebruik in de grote stad 4 keer zo hoog als in de niet-stedelijke gebieden.

Aandeel gebruikers van cannabis in de afgelopen 30 dagen naar stedelijkheid, 2007
2484g3

Kim Knoops

Bron: Cannabisgebruik, 2007