Inkomen


Aan iedere persoon van een huishouden is het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudeninkomen toegekend. Dat is het besteedbaar huishoudeninkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.