Voedingsprijzen stijgen nog steeds sterk

De consument betaalt sinds september 2007 iedere maand meer voor zijn dagelijkse boodschappen. De voedselprijsstijging van 6,3 procent in mei 2008 is de hoogste sinds 2002.

Prijsindex voedingsmiddelen

2497g1

Zuivel aanzienlijk duurder in de winkel

De zuivelproducten beïnvloedden het prijsverloop van voeding het meest. Allereerst doordat zuivel het sterkst in prijs steeg. Melk was in mei van dit jaar ruim 22 procent duurder dan een jaar eerder, kaas en boter bijna 19 procent. Ten tweede maken de uitgaven aan zuivel een fors deel van het budget voor voeding uit. Ongeveer 14 procent van het voedingsbudget gaat op aan zuivel.

Prijsontwikkeling melk, boter en kaas

2497g2

Hogere producentenprijzen

De prijsstijgingen in de winkels zijn vooral een gevolg van hogere producentenprijzen. Daarnaast spelen handelsmarges en transportkosten een belangrijke rol in de ontwikkeling van de consumentenprijs. In oktober 2007 bereikte de stijging van de afzetprijzen van zuivelproducenten een piek. Hun producten waren 33 procent duurder dan het jaar ervoor.

Sindsdien zijn de prijsstijgingen afgenomen en in april 2008 waren de afzetprijzen 4 procent hoger dan een jaar eerder. De consumentenprijzen voor zuivel lagen in april 2008 ruim 17 procent hoger dan in april 2007. De uiteenlopende ontwikkeling kan komen door langetermijncontracten tussen industrie en handel.

Prijsontwikkeling zuivelproducten

2497g3

Nederlandse prijzen stijgen minder dan in eurozone

In ons land stijgen de consumentenprijzen voor voedingsmiddelen iets minder sterk dan in de eurozone. De voedselprijzen in de eurozone waren in mei van dit jaar 6,6 procent hoger dan in dezelfde periode van het voorafgaande jaar. In Nederland was voeding 6,3 procent duurder.

Herbert van Willenswaard

Bron: StatLine,

Consumentenprijzen (2006 = 100)

Producentenprijzen (2000 = 100)