Verkoop biobrandstoffen sterk toegenomen

In 2007 bestond 2,8 procent van de in Nederland verkochte benzine en autodiesel uit biobrandstoffen. Dit is fors meer dan de 0,4 procent in 2006. Het is bovendien meer dan de 2,0 procent die de Nederlandse overheid voor 2007 als minimum heeft opgelegd aan de leveranciers van benzine en autodiesel.

Verkochte biobrandstoffen voor wegverkeer

Verkochte biobrandstoffen voor wegverkeer

Vooral veel biodiesel

Verreweg het grootste deel van de biobrandstoffen komt op de markt via bijmenging in gewone diesel en benzine. In 2007 hebben de leveranciers van motorbrandstoffen hierbij de nadruk gelegd op biodiesel. Bij diesel was de bijdrage van biobrandstoffen 3,2 procent, bij benzine 2,0 procent.

In 2006 was het totale aandeel van biobrandstoffen slechts 0,4 procent. Toen gold nog geen verplichting, maar kregen de leveranciers een gedeeltelijke accijnsvrijstelling voor biobrandstoffen. Deze is vanaf 2007 weer afgeschaft en vervangen door een verplicht percentage biobrandstoffen van 2,0 procent. De verplichting loopt geleidelijk op naar 5,75 procent in 2010.

Meer bijgemengd dan verplicht

Het bijmengen van biobrandstoffen leidt tot extra kosten voor de leveranciers. Toch hebben ze in 2007 meer bijgemengd dan verplicht. Een mogelijke reden daarvoor is dat de leveranciers van motorbrandstoffen de extra inspanning over 2007 in mindering mogen brengen op de verplichting voor volgende jaren.

Waarschijnlijk hebben de leveranciers van motorbrandstoffen de inschatting gemaakt dat het inkopen van biobrandstoffen in plaats van gewone brandstoffen, in 2007 minder extra kosten met zich mee zou brengen dan in 2008. Deze extra kosten hangen samen met de prijzen van landbouwproducten en fossiele brandstoffen, en met het overheidsbeleid voor biobrandstoffen in diverse landen. Al deze factoren kunnen sterk fluctueren.

Reinoud Segers

Bron: StatLine, Biobrandstoffen voor het wegverkeer; aflev. binnenlandse gebruikersmarkt