Verkoop per Nederlander

Het betreft hier verkochte sigaretten die beschikbaar zijn gekomen voor consumptie. De bevolking van 12 jaar en ouder is in de berekening meegenomen evenals de verkoop aan buitenlanders in Nederland. De verkoop aan Nederlanders in het buitenland en voorraadmutaties zijn buiten beschouwing gelaten. Als gevolg van deze factoren is het niet mogelijk het aantal daadwerkelijk gerookte sigaretten per Nederlandse roker te berekenen.