Ouderschapsverlof

Iedereen die ten minste één jaar in dienst is bij zijn of haar huidige werkgever heeft recht op ouderschapsverlof. De omvang van het ouderschapsverlof waar recht op is, is afhankelijk van de omvang van het dienstverband. De basisregel luidt: totaal aantal uren ouderschapsverlof = 13 keer de arbeidsduur per week. Of en hoeveel vergoeding men krijgt is afhankelijk van de werkgever. Het ouderschapsverlof moet opgenomen zijn, voordat het betreffende kind 8 jaar wordt.