Contact tussen kind en vader

Het gaat hierbij om volwassenen die terugkijken op het gezin waarin ze als kind zijn opgegroeid. Zij hebben gedurende hun hele jeugd in een tweeoudergezin gewoond of hebben in het ouderlijke huis een echtscheiding van hun ouders meegemaakt. Een aantal heeft later nog een stiefouder gehad. Met contact wordt de onderlinge verstandhouding bedoeld: of en hoe vaak er ruzies en conflicten voorkwamen tussen ouder en kind.