Meeste buurten met langdurig lage inkomens in grote steden

In bijna een derde van de ruim 5 duizend buurten in ons land is het aandeel langdurig lage inkomens hoger dan het landelijke gemiddelde van 3 procent. Ruim de helft van deze buurten ligt in het westen van het land, met name in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Vrijheidswijk-West in Leeuwarden onderaan

De buurt met het hoogste percentage langdurig lage inkomens is Vrijheidswijk-West in Leeuwarden. Ruim een kwart van de huishoudens moet hier al vier jaar lang rondkomen van een laag inkomen. Daarna volgen de buurten Waldeck Pyrmontweg e.o. in Dordrecht en Dolphia in Enschede, waar ongeveer een vijfde van de huishoudens een langdurig laag inkomen heeft.

20 buurten met hoogste aandeel langdurig lage inkomens, 2005

2465g1

Veel buurten met langdurig lage welvaart in grote steden

In ruim 200 buurten is het aandeel langdurig lage inkomens hoger dan 9 procent, 3 keer het landelijke gemiddelde. Van deze buurten liggen er 65 in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Hier wonen 20 duizend huishoudens met een langdurig laag inkomen.

Almelo en Groningen hebben elk 11 buurten met meer dan 3 keer zoveel langdurig lage inkomens dan het landelijke gemiddelde. Daarna volgen Leeuwarden, Heerlen, Utrecht, Dordrecht en Den Bosch met de meeste van deze buurten.

Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

De buurten in Amsterdam met het hoogste aandeel langdurig lage inkomens zijn de Van Lennepbuurt, Bijlmer-Centrum D, F en H, de Dapperbuurt, de Indische Buurt Oost, IJplein en Vogelbuurt.

Aandeel langdurig lage inkomens per buurt in Amsterdam, 2005

2465g2

In Den Haag zijn dat Transvaalkwartier-Noord, Rivierenbuurt-Noord en de Schildersbuurt-Noord,
-Oost en –West en in Rotterdam Schiemond, Nieuw-Crooswijk, Spangen, Oud-Crooswijk en Feijenoord.

Aandeel langdurig lage inkomens per buurt in Den Haag, 2005

2465g3

Aandeel langdurig lage inkomens per buurt in Rotterdam, 2005

2465g4

Petra Ament

Bron: Regionaal Inkomensonderzoek 2005 (nader voorlopig)