POLS 2006

De gegevens over contact met huisarts, specialist en fysiotherapeut zijn afkomstig uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De jaarlijkse steekproefomvang van ouderen bedraagt ongeveer 2 500 personen. In dit geval zijn de onderzoeksjaren 2004, 2005 en 2006 uit POLS samengevoegd om een grotere steekproefmassa te verkrijgen en tot betrouwbare schattingen te komen. De hier gepresenteerde cijfers zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht.

De gegevens van de respondenten in POLS zijn verrijkt met inkomensgegevens. Aan iedere respondent in de POLS-onderzoekjaren 2004 en 2005 zijn zowel het bijbehorende besteedbare huishoudensinkomen van het betreffende jaar, als de besteedbare huishoudensinkomens van de drie voorafgaande jaren gekoppeld. Aan de respondenten van het POLS-onderzoeksjaar 2006 zijn de bijbehorende besteedbare huishoudensinkomens van 2002, 2003, 2004 en 2005 gekoppeld. Bewoners van tehuizen en instellingen zijn uitgesloten van het onderzoek. Omdat de cijfers zijn gebaseerd op steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge.