Faillissementen onveranderd laag

In februari dit jaar werden 295 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er vrijwel evenveel als in januari dit jaar. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder was het aantal faillissementen bijna 30 hoger.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde.

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde van het aantal faillissementen was in februari met 272 nagenoeg gelijk aan dat in januari. Het driemaandsgemiddelde is na juni 2001 niet meer zo laag geweest.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.