Stedelijke regio

Een stedelijke kern met zijn ommeland dat zowel een werkgelegenheidscentrum als woongebieden voor de werkenden omvat. De afbakening van de stedelijke regio is grotendeels gebaseerd op een onderzoek van TNO.